Besökare i Björnlandets nationalpark

Besökarundersökning pågår under sommaren 2019

Under sommaren 2019 vill Naturvårdsverket och nationalparkernas förvaltare genom en besökarundersökning ta reda på vad besökaren tycker om Sveriges nationalparker och hur man upplever sitt besök.

Den här undersökningen blir den tredje delen i att skapa en bild av synen på Sveriges nationalparker sedan införandet av varumärket och den visuella identiteten.

Med resultaten från den undersökningen kan vi fortsätta att skapa berikande upplevelser och fortsätta ta hand om naturen i nationalparkerna på ett hållbart sätt.

Naturvårdsverket har tidigare gjort följande besökarundersökningar: