Hantering av personuppgifter

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter enligt reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).

Med behandling av personuppgifter menas allt som Naturvårdsverket gör med uppgifter som, direkt eller indirekt, handlar om en person som är i livet. Både enstaka åtgärder och serier av åtgärder omfattas av reglerna. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foton.

Naturvårdsverket har ett elektroniskt ärende-, dokument-, och arkivhanteringssystem för att underlätta handläggning av ärenden. I systemet behandlas bland annat personuppgifter som förekommer i ärendena.

Hur vet jag att uppgifterna om mig är riktiga?

Du har rätt att en gång per kalenderår få information av oss om de personuppgifter vi behandlar som handlar om dig. Om du vill ha sådan information, skickar du ett undertecknat brev till oss:

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Du har också rätt att när som helst be att vi rättar felaktiga eller inaktuella personuppgifter.

Vem kan jag vända mig till för att få veta mer?

Anna Dixelius är Naturvårdsverkets personuppgiftsombud. Till henne kan du vända dig om du vill veta mer om hur verket hanterar personuppgifter.