Sök
Abisko nationalpark

Förbättrad tillgänglighet i Abisko nationalpark

Under drygt två år har Länsstyrelsen arbetat med att förbättra tillgängligheten i Abisko nationalpark. Fler parkeringsplatser har anlagts och nya leder har skapats.

Länsstyrelsen arbetar under vintern 2016/2017 på att ta fram ny information om de tillgänglighetsanpassade lederna och anläggningarna i området. Informationen kommer i första hand att publiceras som en pdf på webben.