Sök
Björnlandets nationalpark
Flygfoto över Björnlandet nationalpark.

Om Björnlandets nationalpark

I Åsele lappmark ligger Björnlandet – en storslagen vildmark och en av landets mest värdefulla urskogar.

Lyssna på en kort beskrivning om Björnlandets nationalpark (mp3 129 kB)

De vackra gamla tallarna, de hänglavsdraperade gransumpskogarna och de tydliga spåren av skogsbränder gör Björnlandet till både ett levande, dynamiskt ekosystem och ett biologiskt arkiv som visar på dramatiska förlopp i gångna tider.

Björnlandet nationalpark bildades 1991 och består av 1100 hektar skog som skyddats till arv för våra efterkommande. Skogarna liknar den natur som Linné beskriver från sin resa i Lappland för drygt 280 år sedan och består mest av gammal tall. Trädåldrar kring 180 år är vanligast men det finns också träd som är betydligt äldre än så.

Skogsbränder har satt sina spår

Här hittar du också spår av tidigare skogsbränder. Svarta kolnade stubbar och så brandljud (stamskada) i levande tallar är vanliga över hela området. Den senaste stora branden inträffande 1831, ett av de stora brandåren i Norrland. Man har inte funnit spår efter någon bosättning i området, däremot spår från avverkning och flottning av timmer. Parken används också för renskötsel.

Floran är på grund av ett kärvt inlandsklimat relativt artfattig men har du tur kan du få syn på en lappranunkel som finns i några ostörda gransumpskogar i parken.

Nyinvigning 10 juni 2017

Våren 2017 utvidgades nationalparkens storlek från 1143 hektar till 2369 hektar. Samtidigt har parken utrustats med två nya entréer, två övernattningskojor och ett vidsträckt ledsystem med sex olika vandringsleder. Den 10 juni 2017 hålls en invigning av den utvidgade nationalparken.

Läs mer om invigningen.

Under vårvintern och försommaren 2017 kommer slutjusteringar och byggnationer avslutas i båda entréerna. Angsjö- och Svärmorskojan har blivit populära kojor att övernatta i.

Vi ber om överseende med byggarbeten som pågår. En liten bit från entréområdet är skogen ostörd och fin som den brukar vara.