Sök
Björnlandets nationalpark
""

Djurliv

Håll ögon och öron öppna i Björnlandet! Här är chansen god att få se fåglar som tjäder och lavskrika.

 

Hackspett

Då och då kommer även meståg med talltita och kanske tofsmes. Större hackspett är vanlig och då och då ses även spillkråka, tretåig hackspett och gråspett.

Särskilt under islossning och försommar är fågellivet rikt även i Angsjön. Vill du uppleva däggdjur är nog vintern den bästa årstiden.

Med lite tur kan man se spår efter rödräv, älg, ren, mård och järv. De riktigt små däggdjuren trivs bland Björnlandets block och stenar. Bland de ovanligare arterna kan nämnas gråsiding, skogslämmel och lappnäbbmus.