Till innehåll på sidan Sök
Björnlandets nationalpark

Ny karta för Björnlandets nationalpark

Tillgängligheten i nationalparken förbättras ytterligare med bra karta på leder och kojor.

Vi har jobbat med denna karta nu under några år, berättar Tomas Staafjord som är förvaltare och lokal projektledare för utvidgningen av nationalparken. Det är den duktige orienteraren och kartritaren Henrik Johansson som hjälper oss med det tekniska. Skalan är i 1:20 0000 men det räcker för de flesta friluftsutövere. Många efterfrågar just denna typen av karta för att se terrängkurvor, leder och kojorna.

Kartan kommer att justeras under våren och publiceras slutligen med fram- och baksida till invigningen 10 juni 2017. Tanken är att till invigningen skicka den till alla hushåll i Åsele kommun.

Vill du ha ett exemplar av kartan över Björnlandets nationalpark?

Beställ den tryckta kartan utan kostnad genom att mejla:

tomas.staafjord@lansstyrelsen.se