Sök
Dalby Söderskog nationalpark
Ett litet barn sitter bland vitsippor och håller en vitsippa i handen.

Säkerhet och regler

Inom nationalparken gäller speciella regler. Här är de viktigaste reglerna för dig som besöker nationalparken. Fullständiga föreskrifter finns på separat skylt vid varje entré.

  • Det är förbjudet att rida, cykla eller framföra motordrivet fordon
  • Man får inte göra upp eld eller tälta
  • Hundar måste hållas kopplade
  • Man får inte bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  • Det är förbjudet att plocka blommor, svampar eller samla in insekter

Fullständiga föreksrifter för Dalby söderskog finns på Naturvårdsverkets webbplats.