Sök
Dalby Söderskog nationalpark
Hålnunneört i närbild, rosalila blommor i täta klasar.

Vårblomningen i Dalby Hage

Dalby Hage drar många besökare under vårblomningen. Nationalparken har en intensiv, nästan exotisk vårblomning.

Om upplevelsen

Vitsippor och gulsippor växer tillsammans med svalört och vårlök under bladfria ädellövträd. Den skånska nunneörten är också en stor vårattraktion. Den går att hitta i rosa och vit form i nationalparkens södra del.

För att komma till Dalby Hage kan du följa Skryllestigen som utgår från nationalparkens entré. På vägen kommer du att passera Dalby Hage. 

Tid

Vår

×