Till innehåll på sidan Sök
Djurö nationalpark

Nya Regler sedan 1 jan 2015

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter för nationalparken. Tillståndsplikten för kommersiella arrangemang har tagits bort. Dessutom har det kommit lättnader för tältning och användning av friluftskök.

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen genomfört ändringar av föreskrifterna för nationalparken och som berör friluftsliv och organiserad verksamhet.

  • Tillståndsplikten för kommersiell verksamhet har tagits bort och ersatts med tillståndsplikt för idrottstävlingar och idrottsarrangemang
  • Tältning är numera tillåten i hela området, men bara två dygn på samma plats. På gräsmarken mitt på Djurö (huvudön) får man dock inte tälta
  • Utöver eldning på särskilt utpekade platser är det numera tillåtet att använda grill och friluftskök även på övrig mark
  • Det är numera förbjudet att använda vattenskoter, vattenskidor, wakeboard och liknande.