Sök
Färnebofjärdens nationalpark
Lång sandstrand där tallar växer.

Aktuell information

Här visar vi vad som har hänt i Färnebofjärdens nationalpark. Information lägg ut allt eftersom med den senaste informationen överst.

Aktuellt

Ek
Ek
2017-09-06
Naturvårdande insatser pågår i nationalparken, just nu friställer vi ek. Eken behöver fritt runt trädkronan för att inte dö. Många lavar och insekter är beroende av gamla ekar; en gammal ek kan vara värd till ca 1000 arter.
Naturvårdsbränning 24 majNaturvårdsbränning sker den 24 maj i södra delen av Färnebofjärdens nationalpark.

 

2017-05-24

Idag den 24 maj sker en naturvårdsbränning i södra delen av Färnebofjärdens nationalpark.

  

2016-06-23

Tisdagen den 21 juni bedrev nationalparksförvaltningen tillsyn ute på vattnet i Färnebofjärdens nationalpark tillsammans med polisen. Tillsyn från vattnet bedrivs vid några tillfällen per år för att säkerställa att nationalparkens föreskrifter om båthastigheter följs.

2016-05-10

Nu är den tillgänglighetsanpassade spången i slutet av barnvagnsstigen vid nationalparkens huvudentré på plats! Det kommer även att finnas en sittbänk på mitten när allt är klart. 

Bild på den tillgänglighetsanpassade spången vid huvudentrén

 

2016-05-09
Idag den 9 maj, utförs en naturvårdsbränning i Färnebofjärdens nationalpark, vid Aggerån, sydost om Nässja plantskola.
Karta Aggerån

2016-04-20
Takbytet på vindskyddet vid Kungsslingan (se notis nedan) är nu klart. Välkomna!


2016-04-18
Just nu håller vi på att byta taket på vindskyddet längs med Kungsslingan (den 1 km långa slingan som utgår från huvudentrén på Mattön, se gul prick på kartan). Om vädret är bra kommer det att ta några dagar. Besök gärna vindskyddet längs den barnvagnsanpassade stigen vid huvudentrén eller vindskyddet vid Sevedskvarn istället.


Mvh / nationalparksförvaltningen


2015-11-18
Nu finns den uppdaterade nationalparksfoldern med karta även på engelska och tyska, både som digital fil här på webbplatsen, under Kartor, samt i tryckt form i naturum.


2015-09-28
Vår svenska informationsfolder med kartan över Färnebofjärdens nationalpark har uppdaterats med markeringar för båthastigheter, enligt de nya föreskrifterna som gäller från 1 jan 2015. Kartlänkarna här på hemsidan har uppdaterats och inom de närmaste veckorna kommer nytryckta foldrar till naturum. Under oktober kommer även uppdaterade foldrar på engelska och tyska.


2015-06-08
Från och med den 1 jan 2015 gäller nya föreskrifter i Färnebofjärdens nationalpark. Bland annat får motorbåt eller annan motordriven farkost inte framföras med högre hastighet än 7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har markerats på karta i föreskrifterna (bilaga 1).