Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Brandriskinformation

Från och med 29 juni, kl 12:00 2020, råder inga eldningsförbud i Gävleborgs län.

 

Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder
en eld.

Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda och grilla i skog
och mark.

Att laga mat och grilla vid en fast grillplats och att använda
friluftskök kan vara tillåtet.

Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Du kan få böter om du inte följer förbudet eller om du orsakar en
skogsbrand även när det inte är eldningsförbud.

Du hittar information och vilka regler som gäller på platsen där du är
på din kommuns, räddningstjänstens eller Länsstyrelsens webbplats.

Mer information om brandrisk, eldningsförbud och hitta länkar till ansvariga myndigheter på sidan Håll koll på eldningsförbuden på www.krisinfo.se eller www.lansstyrelsen.se/gavleborg