Till innehåll på sidan Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Efter naturvårdbränningen kan rök synas från området

Efter naturvårdsbränningen i Färnebofjärdens nationalpark (Öbyhalvön, området kring Österfärnebo) den 3 juni, kan det fortfarande pyra i marken som utvecklas till rök.

Det kan pyra i marken flera dagar efter det att den synliga branden slocknat och röken kan fortfarande kännas i området. Efterbevakningen är viktig och så länge det behövs finns personal på plats som säkerställer att branden inte får fäste på nytt. Det kan glöda och pyra i myrstackar eller i stubbar i många dagar efter en brand.

Helikoptrar har cirkulerat i området och kan komma att cirkulera under dagen och eventuellt i helgen för att säkerställa att inga bränder blossar upp. Detta på grund av att det varma vädret framöver. Vi har släckt alla glödbränder i närheten av begränsningslinjerna, och det finns ingen risk för brandspridning utanför bränningsområdet.

Farligt att vistas i brända områden!
Under 2020 avråder vi besök på den brända halvön, eftersom de brandskadade träden kan falla tungt och ljudlöst. Stugan på Öbyhalvön vid Göksnäset är stängd tillsvidare. Vi uppmanar besökare att respektera skyltning på plats.

Om naturvårdsbränningar

Färnebofjärdens nationalpark ligger vid Nedre Daläven. Bränningsområdet på Öbyhalvön utgörs vanlig barrskog och är cirka 300 hektar stort. Historiskt sett har det brunnit mycket i området och skulle ha brunnit naturligt om vi inte hade släckt bränder.

Från maj till och med september arbetar 14 länsstyrelser med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga. Naturvårdsbränning behövs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av brand för att överleva. Arbetet sker i naturreservat och Natura 2000-områden. Länsstyrelserna kommer under perioden tillsammans att genomföra ett stort antal naturvårdsbränningar spridda över landet. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.


Life Taiga - lifetaiga.se

Natur och landsbygd - Skyddad natur - Naturvårdsbränningar (med frågor och svar)