Sök
Fulufjällets nationalpark

Forskarseminarium 2016

6-7 oktober är det dags igen för forskarseminarium på naturum Fulufjället. Årets tema är Geologi och Geoturism.

Seminariet är kostnadsfritt, förutom lunch som bokas vid anmälan. 

Torsdag 6:e oktober

09:00 Samling med kaffe och macka
09:15 Inledning och välkomnande 
          - Anders Ejdervik
09:30 Sveriges Geologi och geologin kring Fulufjället
          - Sven-Åke Larsson och Eva-Lena Tullborg, Göteborgs Universitet
10:45 Porfyrriket Älvdalen
          - Marit Norin och Torbjörn Zackrisson, Porfyrmuseum Älvdalen
12:00 Lunch
13:00 Information om arbete för ny besökstrategi.
          - Per Johansson, Länsstyrelsen Dalarna
13:30 Brynstigen och andra lämningar kring Fulufjället
          - Stig Eriksson
14:30 Exkursion till Njupeskär
          - Sven-Åke Larsson och Eva-Lena Tullborg, Göteborgs Universitet
16:30 Avslutning med kaffe och kaka

Fredag 7:e oktober

09.00 Kaffe och macka
09.15 Inledning
          - Anders Ejdervik
09.30 Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker
          - Orientering om forprosjekt Interreg - Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets skogeierlag.
10.15 Skogens alle verdier – orientering om planlagt grenseoverskridende prosjekt
          - Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets skogeierlag.
11.00 Brukerundersøkelser for utvikling av besøksstrategi for Fulufjellet nasjonalpark
          - Line Camilla Wold, Norsk institutt for naturforskning.
11.30 Lunch
12.30 GEARS: Geologisk arv i indre Skandinavia – orientering om Interregprosjekt
          - Gunnel Ransed och Mugdim Islahimovic, SGU.
13.30     Kaffe
13.45 Programpunkt kommer
14.30 Avslutning/sammanfattning – Anders Ejdervik.

Anmälan senast 30/9 till naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se eller 010-2250349