Sök
Fulufjällets nationalpark

Fulufjällets forskarseminarium 2015

15 - 16 oktober kl.9-17 på Lomkällan i Särna, Sverige och Ljöratunet i Ljördalen, Norge. Seminariet är öppet för alla och det kostar ingenting att delta. Lunch kan köpas till självkostnadspris, ange detta vid anmälan. Anmälan till naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se eller 010-225 0349 SENAST 10 OKTOBER. Begränsat antal platser!

Program

Torsdag 15 oktober kl.9-17 på Lomkällan, Särna, Sverige

8.45 Kaffe och macka

9.00 Inledning
Moderator Anders Ejdervik

9.10 Turismen i Grövelsjön – från då till nu
Anders Ejdervik

10.15 Spår efter fjärrvägar i gränsområdet Särna-Lillhärdal?
Katarina Bodin & Stig Ericsson

11.20 Hållbar turism och storslagen fjällmiljö Miljömålen i Dalafjällen
Anita Lundmark, Länsstyrelsen Dalarna

12.20 LUNCH

13.20 Skidan. Ett redskap för jakt, kommunikation och nöje i Dalarnas lågfjällsområden under 2000 år
Fil. Dr. Joakim Wehlin, Arkeolog, Dalarnas museum

14.30 Turist i Fulufjället
Stein Egil Storbaekk

15.00 Kaffe

15.15 Nya fynd i gamla fångstmarker
Per Olav Mathiesen

16.15 Avslutning och sammanfattning
Anders Ejdervik

16.30 Exkursion till järnåldersgravar om vädret tillåter
Elon Andersson & Per Olav Mathiesen


Fredag 16 oktober kl.9-17 på Ljöratunet, Ljördalen, Norge

8.45 Kaffe och macka

9.00 Inledning
Moderator Anders Ejdervik

9.10 Nasjonalparkene som turistattraksjon og verdiskaper – noen perspektiver
Professor Peter Fredman, Mittuniversitetet, ETOUR

10.15 International perspectives on Eco-tourism
Professor Taylor Stein, University of Florida, USA

11.20 Visit northern national parks
Tina Dennemark & Lars Söderström

12.20 LUNCH

13.20 Merkevarestrategi og besøksstrateg i nasjonalparker
Therese Ruud, Miljødirektoratet

14.30 Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark 2001-2014
Professor Peter Fredman, Mittuniversitetet, ETOUR

15.30 Kaffe

15.45 Guldstjärnan – Sveriges finaste natur
Sofia Tiger

16.00 Vårt liv som pilot. Besøksstrategiarbeidet i Hallingskarvet nasjonalpark.
Trond Erik Buttingsrud, Nasjonalparkforvalter

17.00 Avslutning, sammanfattning
Moderator Anders Ejdervik