Sök
Fulufjällets nationalpark

REPARATIONER PÅGÅR

Vinterns stora snömängder i kombination med vårens vattenflöden har orsakat skador på flera broar i Fulufjällets nationalpark. Reparationer pågår men bron ovan fallet är fortfarande inte åtgärdad. Vi meddelar detta så fort den nya bron är på plats.