Sök
Garphyttans nationalpark
""

Våren är kommen!

Just nu blommar gullvivorna för fullt i slåttermarken. Välkommen ut i blomsterprakten, men följ stigarna så skadar du inte gräs och örter eller försvårar höstens slåtter!

Rastplatsen vid Skomakartorpet är upprustad och familjevänlig, med friskt källvatten och bättre grillmöjligheter. Tag gärna med lite egen finkluven ved för säkerhets skull - och strunta i engångsgrill och tändvätska.

Vid p-platsen håller vi på att anlägga en ny grillplats som man kan använda från en medhavd stol eller bänkar.

Alla stigar ska vara framkomliga efter att vinterns omkullfallna träd kapats och träddelar som blockerat stigen lyfts undan.