Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Vandringsled, Gotska Sandön nationalpark.

Vandringar

Från Fyrbyn/lägerplatsen löper trevliga vägar ut över Gotska Sandön.

Om upplevelsen

Fyrbyn

Stigarna i skogen är lätta att vandra. Vägarna innanför randdynen är svårgångna då dessa består av lös sand. Oftast går en fastare stig intill vägen innanför randdynen.

Gamla Gården-Kyrkogården-S:t Anna

Du går genom kapellänget och tar vägen söderut. Passa på att stanna till i Kapellänget och titta på fågellivet kring dammen söder om kapellet. Efter 1,5 km kan du välja att vika av till höger på Ekmans bilväg, som går genom gamla nationalparken, eller välja att fortsätta rakt fram. Vägarna möts igen efter knappt ett par kilometer.

Till Gamla gården är det sex kilometer från Fyrbyn. Vid Gamla gården bodde Sandöborna från 1783 fram till det att fyren invigdes 1859. Här höll den beryktade Petter Gottberg till med sin familj under första hälften av 1800-talet.

En knapp kilometer söder om Gamla gården ligger kyrkogården som togs i drift på 1800-talet och som alltjämt nyttjas. Ytterligare en bit söderut ligger Hamnudden och S:t Annaes udde. Mellan uddarna ligger Bourgströms jaktstuga och båthus och strax öster om denna hittar man Nymans stugor där det finns en pump med bra dricksvatten. 

Högalandsvägen

Mellan Bourgströms jaktstuga och Tärnudden löper Högalandsvägen uppe i skogen. På ett par platser tittar vägen fram mot kanten och man kan se havet. Fyrmästare Julius Bourgström har sitt gravmausoleum här. En bit längre bort står en gammal ek som verkar vara översandad upp till basen av kronan. Längs vägen finns äldre gravrösen byggda av gråsten.

Tärnudden

Går man från Lägerplatsen till Kapellänget och tar vänster strax efter kapellet kommer man in på Tärnuddsvägen. Det är en lång vandring, 9 km. Efter drygt 2,5 km kommer du fram till Schipkapasset som skär genom Höga åsen. Passa gärna på att gå upp på åsen. Höjden över havet är här mer än 40 meter. Väl vid Tärnudden kan man fortsätta österut och komma till Franska bukten som är en av öns finaste och ensligaste stränder.

Ryska kanonen i fyrbyn

Innanför Franska bukten ligger Ryska kyrkogården och Ryska kanonerna vilka minner om fartyget Wsadniks grundstötning år 1864. 

Säludden. Foto: Magnus Lepschi

Las Palmas – Säludden

För att komma till Las Palmas och Säludden går man lämpligast Österbovägen. Vägen börjar i östra delen av Fyrbyn . Till Las Palmas är det ca 4,5 km och till säludden knappt två kilometer till. Här och var kan du se tallar med brandskador efter äldre skogsbränder. Vid Säludden finns ett gömsle dit du kan gå på en spång. Har du tur är vindarna svaga eller sydliga och då kan det ligga sälar på stenarna utanför udden.  Det är också ett bra ställe för att komma nära strandfåglar som strandskata, större strandpipare och sjöfågel som gravand, gräsand, ejder, svärta samt silvertärnan.

Tid

Hela året

×