Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark

Blivande samarbetspartners

I slutet av november fick blivande samarbetspartners möjlighet till utbildning i varumärket Sveriges nationalparker. Den var ett 20-tal deltagare från olika aktörer i länet.

Syftet med utbildningen är att alla aktörer som genomför aktiviteter i Hamra nationalparken ska verka i linje med varumärket Sveriges nationalparker. Dessutom hoppas vi på att kunna stärka nätverket mellan aktörer och på sikt skapa nya aktiviteter i eller runt nationalparken. Efter avslutad utbildning kan varje aktör skriva avtal med Länsstyrelsen och uppnå rätten att använda logotypen "I samarbete med Hamra nationalpark".

Utbildningsdagen avslutades med en magisk månskensvandring i Hamra nationalpark.

Stort tack till alla deltagare!