Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark

Eldningsförbud i länet

Eldningsförbudet är upphävt. Nu får du elda på iordninggjorda grillplatser. // There is no fire ban in Gävleborg county. Information in other languages at the bottom of the page.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Gävleborg län från och med den 25 maj.
Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Kontakt angående eldningsförbudet:
Länsstyrelsen Gävleborgs reception, telefon: 010-225 11 00

Fire ban information in English

A fire ban is in effect for all of Gävleborg county. The ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

Due to dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. Despite the recent rainfall, a fire ban is still necessary for all of Gävleborg county.

Contact your municipal fire services for detailed information about fire risks and fire bans. 

For detailed information about the fire ban contact the County Administrative Board of Gävleborg at telephone 010-225 11 00.