Sök
Haparanda Skärgårds nationalpark
Illustration av 5 vandrare gåendes på led mot ett tält.

Säkerhet och regler

Naturen i Haparada Skärgårds nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Regler

I nationalparken går det bra att:

  • tälta och elda på angivna platser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i havet
  • köra snöskoter närmaste väg till ditt hus, förutsatt att du är stugägare
  • ta med hund och andra husdjur, men de måste hållas i koppel

 Men du får inte:

  • skada växtligheten på något sätt
  • störa djurlivet eller samla in insekter och andra djur
  • ta vrakdelar eller stenar från nationalparken
  • förstöra labyrinter eller andra fornlämningar och formationer
  • framföra motorfordon på öarna

Precis som i hela landet är det givetvis förbjudet att skräpa ner i nationalparken.

 Fullständiga föreskrifter finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Säkerhet

Det är mycket dålig mobiltäckning i nationalparken. På Sandskär kan det ibland finnas viss täckning på öppna, lite högre liggande platser. Du kan alltså inte räkna med att din mobiltelefon fungerar.