Till innehåll på sidan Sök
Kosterhavets nationalpark

Mer än Karl Johan

Fram till den 30 oktober visar vi utställningen "Mer än Karl Johan - svamparnas hemliga liv" på naturum Kosterhavet. Det är ett möte mellan konst och vetenskap.

Ett litet hus uppbyggt av mycel från hussvamp.
Ett litet hus uppbyggt av mycel från hussvamp.

Vad vet vi egentligen om svampar? Alltså mer än bara att en sort kallas Karl Johan? Tänker vi någonsin på vad som finns där under våra fötter som arbetar hårt både för och emot oss? Vad finns det för samband mellan svampar och växter? Har vi någon nytta av svamparna?

Sådana frågor har en grupp forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Uppsala universitet funderat över. I ett projekt bjöds Uppsalakonstnärer in för att fritt inspireras av forskarnas upptäckter. Det är ett möte mellan konst och vetenskap där alla ger uttryck för sin fascination av svamp.