Till innehåll på sidan Sök
Kosterhavets nationalpark

naturumträff på Koster

Varje höst träffas personal från Sveriges naturum på ett av landets 32 naturum.

I år träffas personal från Sveriges naturum på naturum Kosterhavet. Deltar gör även Naturvårdsverket, Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet samt Naturhistoriska riksmuséet. Det blir tre dagar av information, utbildning och erfarenhetsutbyte.