Till innehåll på sidan Sök
Kosterhavets nationalpark

Späckhuggare på besök i Kosterfjorden

Tre späckhuggare skådades på Kosterfjorden den 25 november av två forskare från Lovéncentret Tjärnö.

Det var en stor hane och två mindre späckhuggare (Orcinus orca) som simmade söderut i Kosterfjorden.

Späckhuggaren är en tandval och är den största arten i delfinfamiljen. En hane kan bli upp mot 10 meter lång medan en hona kan bli cirka 8 meter som längst.

Man brukar dela upp späckhuggarna i två grupper, de som äter fisk och de som äter marina däggjur så som säl och andra valar. De som dyker upp längst västkusten brukar vara fiskätande späckhuggare.

Det brukar observeras späckhuggare utomskärs på Skagerrak årligen med det är mer sällsynt att de kommer så här nära kusten.