Till innehåll på sidan Sök
Kosterhavets nationalpark

Tillsammans för miljön

På naturum Kosterhavet har vi nu en ny utställning om Sveriges miljömål.

Bild på del av utställningen
Hot och hopp för Kosterhavet

Snorkla i Kosterhavets  gröna ålgräsängar, spana örnar vid Hornborgasjön och vandra bland orkidéer på Kinnekulle. Det finns många möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv i Västra Götalands län.

Men det finns problem. Hagmarker växer igen, fåglar som tystnar, fiskar som simmar omkring med läkemedelsrester i kroppen. Och vintrarna är inte som förr.

Därför har Sverige satt upp mål för hur vi vill ha det i framtiden. Sexton miljökvalitetsmål som ett löfte till kommande generatioenr om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika natur- och kulturmiljöer.

I utställningen berättar Länsstyrelsen i Västra Götaland om hur arbetet går med några av miljömålen och du kan få tips på vad du själv kan göra för att vi skall få en bättre miljö i framtiden.

Utställningen kommer att finnas på naturum Kosterhavet hela sommaren.