Sök
Muddus / Muttos nationalpark
Muddusälven.

Säkerhet och regler

Naturen i Muddus/Muttos nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.  Kom ihåg att mobiltelefontäckningen är dålig i Muddus/Muttos. Utgå från att det inte går att ringa.

Som besökare får du: 

 • Plocka bär och svamp.
 • Du får också göra upp eld med torra grenar och kvistar eller ordna skydd åt dig när du vandrar.
 • Du kan ställa husvagn på anvisade platser.
 • Enligt allemansrätten får man tälta under något dygn.
 • Under årets första månader, 1 januari-30 april får man ha kopplad hund i hela nationalparken.

I nationalparken får du inte:

 • avsiktligt störa betande renar samt samling och drivning av renar
 • skräpa ner
 • skada eller ta bort mark, sten och växter förutom bär och matsvamp
 • samla ägg och fånga, skada eller döda djur
 • jaga och fiska om inte annat framgår av föreskrifterna
 • cykla eller köra båt och motordrivet terrängfordon annat än i begränsade områden och vid vissa tider
 • rida och ha med hund annat än i begränsade områden och vid vissa tider.


Kompletta föreskrifter finns på www.laponia.nu. Där framgår även vad som gäller om du vill söka dispens eller tillstånd.

Renskötselrätten, samernas rätt att använda mark och vatten för sig och sina djur, gäller i hela världsarvet Laponia, det vill säga Sarek, Muddus/Muttos, Padjelanta/Badjelánnda och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalparker, och naturreservaten Stubbá/Stubba och Sjávnja/Sjaunja.