Sök
Muddus / Muttos nationalpark
Uppbyggnad av entrén Muttosuksa / Muttosentrén.

Byggstart Muttosuksa/Muttosentrén

Nu börjar bygget av en ny entré till Muddus/Muttos nationalpark. Den nya entrén Muttosuksa byggs vid Skájdde och byggnationerna kommer att pågå under 2017 och 2018. 

Anna Rimpi som är Laponiatjuottjudus projektledare för Muttosuksa säger att det är roligt att det äntligen blir av.

– Det behövs verkligen en ny entré till Muttos. Det är ett område som har mycket besökare och Skájdde där entrén nu byggs är den huvudsakliga ingången till nationalparken.

Entrén består av nya informationsplatser, eldstad, trädäck, spänger/ramper samt toaletter vid parkeringen. Den kommer också att tillgänglighetsanpassas för att göra det möjligt för alla att besöka nationalparken och världsarvet Laponia, säger Anna Rimpi

– Muttos i sig är ett relativt lättillgängligt område. Det här skapar möjligheter för dem som vill komma ut och inte vill vandra, men också för grupper som annars inte har så lätt att ta sig ut.

Vid entrén kommer besökare också få information och berättelser om området. Anna Rimpi säger att besökarna kommer att få veta mer om Muddus/Muttos nationalpark, men också om området som är en del av världsarvet Laponia. Under byggtiden finns en tillfällig stig in från parkeringen. Under byggtiden är det förbjudet att beträda själva byggarbetsområdet.

Muttosuksa finansieras av Naturvårdsverket och är en del av Naturvårdsverkets satsning på Sveriges nationalparker.