Sök
Muddus / Muttos nationalpark
Måskosgårsså - den slutna ravinen.

Måskosgårsså - den slutna ravinen

Måskosgårsså är en torr, djup ravin som plötsligt öppnar sig i skogslandskapet, en gång formad av vattenmassor från inlandsisen.

Om upplevelsen

Botten är belamrad med stenblock stora som hus. Det finns en vandringsled från Skájdde/Skaite och som går mot Muddusagahtjaldak/Muttosfallet och Måskosgårsså. Leden passerar precis vid ravinens kant.

Delar av Måskosgårsså är fågelskyddsområde, vilket också märks när du vandrar här. Plötsligt kan en örn flyga upp från klipporna. Liknande raviner finns på flera håll i närheten, men ingen är så stor som den här.

Tid

Hela året

×