Sök
Sarek nationalpark
Böljande snöklädda fjäll med lite träd. I bakgrunden ser man ett mer dramatiskt snöklätt fjäll resa sig mot den blå himlen.

Säkerhet och regler

Naturen i Sarek nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Som besökare får du:

 • plocka bär och svamp.
 • göra upp eld med torra grenar och kvistar eller ordna skydd åt dig när du vandrar.
 • tälta på samma plats under något dygn.
 • under årets första månader, 1 januari-30 april får man ha kopplad hund i hela nationalparken.

...men du får inte:

 • avsiktligt störa betande renar samt samling och drivning av renar
 • skräpa ner
 • skada eller ta bort mark, sten och växter förutom bär och matsvamp
 • samla ägg och fånga, skada eller döda djur
 • jaga och fiska om inte annat framgår av föreskrifterna
 • cykla eller köra båt och motordrivet terrängfordon annat än i begränsade områden och vid vissa tider
 • rida och ha med hund annat än i begränsade områden och vid vissa tider

Kompletta föreskrifter finns på Naturvårdsverkets webbplats. Samt på www.laponia.nu. Där framgår även vad som gäller om du vill söka dispens eller tillstånd.

Renskötselrätten, samernas rätt att använda mark och vatten för sig och sina djur, gäller i alla delar av världsarvet Laponia, det vill säga:

 • Sarek
 • Muddus/Muttos
 • Padjelanta/Badjelánnda
 • och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalparker
 • samt naturreservaten Stubbá/Stubba och Sjávnja/Sjaunja.

Väder och säkerhet 

Vädret i fjällen kan bete sig nyckfullt och oberäkneligt. Planera därför din vistelse väl i förväg. Och lämna färdplan för din fjälltur.

På Fjällsäkerhetsrådets webbplats får du information om rådande väderlek och tips om utrustning.  

Kom ihåg att mobiltelefontäckningen är dålig i fjällen. Utgå från att det inte går att ringa.