Sök
Sarek nationalpark
Säsongsbro vid Skárja, Sarek nationalpark

Säsongsbron i Skárja

Skárjabron vid Mihkká i Sarek nationalpark är utlagd för sommarsäsongen 2018. 

Skárjábron är en av få broar i Sarek nationalpark. Det är en säsongsbro som lyfts ut inför sommarsäsongen och plockas bort under hösten. Den används av vandrare som ska passera den djupa Smájllájåhkå.

Bron kommer att tas bort för säsongen 25 september 2018.