Sök
Söderåsens nationalpark

NYHETER

17 april 2019

Söderåsen

Eldningsförbud!

Räddningscheferna i nordvästra Skåne har infört eldningsförbud i flera kommuner runt nationalparken.

15 april 2019

Söderåsen

Nackarpsdalens rastplats

Nationalparken bjuder in till samtal om Rastplats Nackarpsdalen. Vi vill gärna träffa dig som använder området och som har idéer och förslag på hur vi kan utveckla rastplatsen.

10 april 2019

Söderåsen

Vårt program våren 2019

27 februari 2019

Söderåsen

Dahlbergs torp stängs

25 januari 2019

Söderåsen

Dialogmöte om hållbar utveckling

Sedan våren 2017 arbetar Söderåsens nationalpark med ett projekt som ska leda till bättre samverkan med lokala aktörer. På dialogmötet kommer vi att presentera de arbetsområden vi i samarbete med er har kommit fram till att arbeta vidare med för att Söderåsenområdet ska bli en hållbar plats för besökare, boende och andra som verkar här.

7 februari 2019

Söderåsen

Begränsad tillgänglighet i Skäralid

Arbetet med ett omlöp förbi dammen i Skäralid har påbörjats. Det betyder att området där maskinerna arbetar betraktas som en byggarbetsplats. Håll koll på era barn! Det är ingen eller mycket begränsad framkomlighet i området vid Skärdammen. Det innebär också att det inte går att komma från parkeringen till Skärdammen längs stigen på gröningen, då det är avspärrat.

16 november 2018

Söderåsen

Skjutbanan Herrevadskloster

13 april 2018

Söderåsen

Övernattning i Söderåsens nationalpark

Vi vill påminna om att Dahlbergsstugan är den enda platsen i nationalparken där man kan sova inomhus utan att boka plats.