Sök
Söderåsens nationalpark

skyddsjakt

Skyddsjakt onsdag 26 oktober på vildsvin i nationalparken. Skyddsjakten motiveras av de skador vildsvinen orsakar i betesmarker och ädellövskogföryngringar. Berörda områden är Härsnäs och Kvärk. Söderåsens nationalparksförvaltning soderasen@lansstyrelsen.se / 010-224 11 00 (vxl)