Sök
Söderåsens nationalpark

Begränsad tillgänglighet i Skäralid

Arbetet med ett omlöp förbi dammen i Skäralid har påbörjats. Det betyder att området där maskinerna arbetar betraktas som en byggarbetsplats. Håll koll på era barn! Det är ingen eller mycket begränsad framkomlighet i området vid Skärdammen. Det innebär också att det inte går att komma från parkeringen till Skärdammen längs stigen på gröningen, då det är avspärrat.

Med start under vecka 6 kommer samtliga grillar i Skäralid att monteras ned och tas bort tillfälligt, för att göra plats för grävandet av den konstgjorda å-fåra som ska möjliggöra fiskvandring förbi Skärdammen.

Inga leder kommer att stängas av med anledning av bygget, men utrymmet på gröningen kommer vara begränsat närmast Skärdammen. Under tiden som bygget pågår finns det ingen möjlighet att grilla, grillarna kommer att monteras upp igen efter att fiskvägen är färdigbyggd.
Det ska gå bra att använda picknickborden. 

Arbetet beräknas vara färdigt i mitten av april.
Vi hänvisar till våra andra grillplatser vid Liagården, Dahlbergs och Odensjön.

Har du frågor? Kontakta Tove Hultberg 010 22 414 05.