Sök
Söderåsens nationalpark

Huset på Liagården är stängt

Liagården rest house is now closed permanently

Från och med 1 juni 2017 är Liagården stängd pga rasrisk, men rastplatsen finns kvar med tältplats, vindskydd, vattenpump, toaletter, sopsortering, och grillplatser med ved!

Huset kommer att rivas under hösten, och inget av värde finns kvar inne i det. Saker som glömts kvar i huset finns att hämta i naturum.

Tältområdet har utvidgats för att kunna ta emot ännu fler besökare, och kompletteras nu med fler och bättre grillar. Under året kommer rastplatsen även genomgå en omfattande restaurering för att bli mer inbjudande att vistas på. För dig som hellre vill sova under tak hänvisar vi till torpet Dahlbergs, längre sydöst i nationalparken

From 1 june 2017 and onwards, Liagården is closed, due to the bad condition, but the resting area is still functioning with camp area, shelters, water, toilets, waste sorting, and barbecue places with fire wood!

The house will be torn down later this year, and there is nothing of value left in it. Things left behind by visitors can be collected in naturum. 

The tent area has been enlarged to be able to receive even more visitors, and is now being completed with more and better barbecues. During this year, the camp site will face restorations in order to become a more inviting place to visit. If you prefer to sleep with a roof over your head, you are referred to the croft Dahlbergs, further southeast in the National park.