Sök
Store Mosse nationalpark
Närbild av gröna växter med röda knoppar, Sileshår, som avtecknar sig mot en klarblå himmel.

Säkerhet, regler och tältplatser

Naturen i Store Mosse nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

 

  • Du får plocka bär och svamp (dock inte vedlevande svampar).
  • Tältning i nationalparken är tillåten på anvisad plats i högst tre nätter i följd.
  • Du får endast elda och använda grill på anvisade platser.
  • Du får cykla på bilvägar och markerade leder, men gående har företräde på lederna.
  • Du får endast köra motordrivet fordon på allmän väg.
  • Du får inte plocka växter, mossor och lavar.
  • Håll din hund kopplad.
  • Tillträdesförbud runt Kävsjön från 1 mars till 15 augusti, men det är alltid tillåtet att gå leden Kävsjön runt och till fågeltornen.
  • Det är förbjudet att flyga drönare i nationalparken.
  • Det är förbjudet att paddla eller åka båt i nationalparken.

 Tältplatser och eldplatser utmärkta på karta.

Detaljerade kartor på tältplatserna nedan