Sök
Store Mosse nationalpark

Eldningsförbud från den 22 maj 2018

I nationalparken är tillåtet att använda grillkol på de iordninggjorda eldplatserna vid naturum, Lövö och Svänö. OBS ingen öppen eld.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Då eldningsförbud råder är:

  • det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)
  • det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

  • inte röka i skog och mark
  • undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).