Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark

Eldningsförbud upphör

Eldningsförbudet som infördes den 24 april 2019 för Jönköpings län upphör att gälla från och med den 2 maj 2019 klockan 17:00. Det är nu åter tillåtet att elda på Store Mosses nationalparks iordninggjorda grillplatser.

Det är dock fortsatt torrt i skog och mark och det är viktigt att utöva stor aktsamhet vid all hantering av eld.