Sök
Store Mosse nationalpark

Minskad framkomlighet på svämmade leder

På grund av blött väder är flera av lederna i nationalparken delvis under vatten. I synnerhet de leder som går ute på mossen och över Fläsebäcken. Särskilt lederna ”Blådöpet runt”, ”Lilla Lövö runt” samt västra delen av ”Kävsjön runt” är mycket blöta. Det går att passera om man har gummistövlar. I övrigt, ta det försiktigt på blöta spänger. Isdubbar på skorna hjälper för att få fäste.

Välj gärna våra vandringsleder som rör sig i skogarna som ”Lövö runt”, ”Östra Rockne runt” och "Wibecksleden".