Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark

Nu bygger vi ny cykelväg till naturum Store Mosse

Hillerstorps Samhällsförening har tagit initiativ till att bygga en cykelled söderut från naturum mot Värnamo. Till stora delar går den på befintliga grusvägar men omkring 1,2 kilometer måste anläggas, delvis i nationalparken.

Det har under en längre tid funnits ett önskemål om att kunna ta sig till naturum med cykel utan att behöva trängas med trafiken på väg 151.

Genom ett tidigare samarbete mellan Hillerstorps Samhällsförening och Föreningen Store Mosse nationalpark har trafiksituationen för skolbarnen i Hillerstorp förbättrats.

Sedan våren 2016 kan man nu cykla på en led genom nationalparken från Kävsjö Kyrka till naturum. Nu vill samhällsföreningen ta projektet vidare och skapa säkrare trafiklösning för cyklister från Värnamohållet hela vägen till naturum.

Föreningen får ekonomiskt stöd till projektet från Värnamo kommun, Gnosjö kommun samt från Länsstyrelsen i Jönköpings län.