Sök
Store Mosse nationalpark

Totalt eldningsförbud fr.o.m. 25/7

Fr.o.m. den 25/7 råder det totalt eldningsförbud i parken. Det är inte tillåtet att göra upp öppen eld utomhus. Detta inkluderar användning av kol, ved och stormkök.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Då eldningsförbud råder är det:

  • förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

  • inte röka i skog och mark
  • undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)