Sök
Tivedens nationalpark

Entré Ösjönäs

Nu har den utvidgade Tivedens nationalpark invigts, med nyrustade leder, entréer samt ny information. En tredje entré kommer att byggas vid Ösjönäs, färdigbyggd under hösten 2017.

Nytt i nationalparken

Den 19 maj invigdes den nya Tivedens nationalpark. Mycket har hänt i nationalparken förutom att den blivit nästan dubbelt så stor. Både Huvudentrén och Entré Vitsand har rustats upp och fått ny information samt förbättrade parkeringsytor. Även lederna har rustats upp och markerats om. Tre nya leder har tillkommit, Trehörningsrundan som leder runt hela sjön Trehörningen, Mellannäsrundan på en udde ut i sjön Lilla Trehörningen samt Junker Jägarerundan. En ny tillgänglig rastplats har gjorts i ordning vid Metesjön, med vindskydd, toalett och snart även grillplats.

Snart en ny entré m m

Även om mycket är färdigt, kvarstår en del arbete i nationalparken. En ny entré kommer under hösten att byggas vid Ösjönäs. Likaså fortsätter arbetet med att sätta upp hänvisningsskyltar utmed leder och vägar. Vi hoppas ni har överseende med det under tiden kan vara lite rörigt och att kartan i nya foldrar och skyltar visar en del anordningar som ännu inte byggts (entré Ösjönäs med anordningar, eldplats vid Metesjön m m).