Sök
Tivedens nationalpark

Entré Vitsand byggs om

Ombyggnaden av entré Vitsand är nu i full gång. Den gamla toalettbyggnaden är riven och en ny är snart på plats. Bilden ovan visar grunden till den nya servicebyggnaden som kommer inrymma toaletter, sophantering och omklädningshyttter. Därutöver ska parkeringsytorna ses över och en tillgänglig plattform och spång byggas ut på stranden och en bit ut på udden intill. Under ombyggnadstiden kommer delar av parkeringen att vara avstängd. Arbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet 2016-2017.

Fasadritning nya servicebyggnaden
Fasadritning på nya servicebyggnaden. White arkitekter