Sök
Tivedens nationalpark
""

Huvudentrén byggs om

Nu är ombyggnaden av Huvudentrén i full gång. De nya byggnaderna kommer vara klara till sommaren. Under tiden byggnationen pågår kommer delar av parkeringen att vara avstängd.

Nu är det full fart på byggandet i Tivedens nationalpark igen! Bygghyttan i Karlsborg AB har börjat lägga grunden för den nya informationsbyggnaden, som kommer att stå mellan parkeringen och informationsplatsen. De nya byggnaderna vid huvudentrén ska vara färdiga till sommaren om tidplanen håller. 

Under byggtiden kommer det att vara stökigt vid Huvudentrén och delar av parkeringsplatsen kommer att vara avstängd. Om de kvarvarande parkeringsplatserna är fulla hänvisar vi er till entré Vitsand med ca 100 parkeringsplatser.

När byggarbetena är klar vid Huvudentrén påbörjas arbetena vid Vitsand och den nya entrén vid Ösjönäs. Invigning i maj 2017.

Välkommen till Tivedens nationalpark, vi hoppas du har överseende med att det kommer vara lite stökigt detta år!

Grävskopa som gräver en grop

Bygghyttan i Karlsborg AB gräver för den nya byggnaden vid Huvudentrén. Foto: Daniel Gustafson