Sök
Töfsingdalens nationalpark

Folder, karta och länkar

Läs mer om Töfsingdalens nationalpark i foldern om Långfjällets naturreservat.

Foldrar

Långfjällets naturreservat på svenska 

Långfjällets naturreservat på engelska 

Karta

Ska du vandra i fjällen måste du köpa en riktig fjällkarta. På gränslandets webbplats finns översiktliga kartor och mer läsning om vandringar och boendemöjligheter i Töfsingdalens omgivningar:

Gränslandets webbplats: www.graenslandet.se

Länkar