Till innehåll på sidan Sök
Tresticklans nationalpark

nya regler sedan 1 jan 2015

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen beslutat om delvis nya föreskrifter för nationalparken. Tillståndsplikten för kommersiell verksamhet har tagits bort och ersatt med regler för lägerverksamhet och idrottstävlingar. Dessutom finns det möjlighet att ansöka om tillstånd för ridning.

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen beslutat om vissa ändringar av föreskrifterna för nationalparken. Tillståndsplikten för kommersiell verksamhet har tagits bort och ersatts med

  • tillståndsplikt för idrottstävlingar eller idrottsarrangemang
  • tillståndsplikt för organiserade aktiviteter som innebär övernattning mer än två nätter i följd på samma plats (lägerverksamhet)
  • förbudet mot ridning har tagits bort och ersatts med tillståndsplikt (det vill säga man måste ansöka om det).