Sök
Tyresta nationalpark
Fokus är på barken på en trädstam. Lite suddiga i bakgrunden ser man ryggen på 5 människor som går bortåt.

Urskogsstigen

Urskogsstigen utgår från informationscentralen som ligger vid parkeringen i Tyresta by.

Om upplevelsen

På Urskogsstigen kan du vandra genom en typisk, orörd Tyrestaskog med flerhundraåriga tallar, högvuxna granar och små myrmarker i en omväxlande skog. Här får du en tydlig bild av vad som gör Tyresta unikt, och hur den typiska Tyrestanaturen ser ut.

Slingan är 2,5 kilometer lång och informationstavlor finns längs vägen.

Tid

Hela året

×