• Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall? Foto: Tomas Franklin

  • Lavskrika. Foto: Sebastian Kirppu / Länsstyrelsen

  • Spång över myren. Foto: Sebastian Kirppu

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker