• Ängar och hagar hålls öppna med årlig slåtter. Foto: Kjell Store / Länsstyrelsen

  • Nötkråka med hasselnöt. Foto: Magnus Martinsson / Naturfotograferna

  • Granskog. Foto: Elisabet Karlsson / Länsstyrelsen

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker