• Fyrarna på Ursholmen. Foto: Martin Borg

  • Limamusslor och ”fotbollssvamp”. Foto: Tomas Lundälv / Göteborgs universitet

  • Betesdjuren hjälper till att bevara den rika växtligheten. Foto: Martin Borg

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker