• Gammeltallar, hällmarker och Stora Trehörningen, Stenkällerundan Foto: Fredrik Wilde

  • Spelande tjädertupp Foto: Fredrik Wilde

  • Junkar Jägares sten. Foto: Fredrik Wilde

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker