Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Start

Test av bilder

I Sverige finns cirka 4000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark, men ytterligare områden kommer att behöva fullständigt skydd som naturreservat. hej

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Det är värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.

I Sverige finns cirka 4000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark, men ytterligare områden kommer att behöva fullständigt skydd som naturreservat.

Biosfärområden

Sverige har fem biosfärområden. De komplementerar nationalparker, reservat och andra områden med höga natur- och kulturvärden. Biosfärområdena skyddar inte området i juridisk mening. Istället handlar det om att arbeta med naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt.

Syftet är att skapa möjligheter att hantera relationen mellan människan och naturen på ett hållbart sätt, det vill säga att samtidigt både bruka och bevara. Biosfärområdena är att sätt för samhället att testa ny kunskap och praktik samtidigt som människor bor och verkar i området.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.